1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Department of Gynaecology and Obstetrics

Search in ContactsSearch in  ,Detail of department

Departmental code: 790
Name in Czech: Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Name in English: Department of Obstetrics and Gynaecology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://gynpo.lf1.cuni.cz/
Phone: 224912964, 224967425
Fax: 224922545
Address: Apolinářská 18, Praha
Head (of department): prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Secretariat: Jana Urbanová

Show only  ,

Assigned contacts

1  2  3  >>

Surname, First name Email Phone Position
Borčinová Martina 224967432 Technicko-hospodářský pracovník
Břešťák Miroslav 224967273 Asistent
Calda Pavel 224967473
224967273
Profesor
Cibula David 224967205 Profesor
Černý Andrej 224967425 Asistent
Dostálek Lukáš 224967448 Odborný asistent
Fanta Michael 224967427
224967424
Docent
Fischerová Daniela 224967451 Profesor
Frühauf Filip 224967451 Odborný asistent
Hájek Zdeněk 224967466 Profesor
Hlinecká Kristýna 224967425 Asistent
Horáková Vladimíra 224967012
224967445
Odborný asistent
Hrušková Hana 224967516 Asistent
Jašová Irena Technicko-hospodářský pracovník
Jechová Eva 224967303 Technicko-hospodářský pracovník
Jirsová Simona Vědecký pracovník
Kacvinská Irena Technicko-hospodářský pracovník
Kocián Roman 224967451 Odborný asistent
Koucký Michal 224967012 Odborný asistent
Krejčí Vratislav 224967420
224967395
Asistent

1  2  3  >>