1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
jurbano 29.04.2014

Praktická zkouška

Praktická zkouška se koná v průběhu 3.- 4. týdne stáží.Další informace uvnitř článku.

jurbano 07.04.2009

Doporučená literatura

ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. et al. Gynekologie. 2. dopl. a přeprac. vyd. 
Praha: Galén, 2008. 319 s.

  

ČECH, E. a kol. Porodnictví. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2006. 544 s.

 

 

 

jurbano 24.09.2018

Otázky

OTÁZKY K SRZK  z gynekologie a porodnictví