1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
ksva 02.11.2022

Profil kliniky


                                                          
Gynekologicko-porodnická klinika
1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 

Přednosta:
prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Zástupce přednosty pro výuku:

doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.

kamil.svabik@lf1.cuni.cz


Sekretariát pro výuku: 
Jana Urbanová   jana.urbanova@vfn.cz 

Sekratariát přednosty:
Tereza Krykorkova. tereza,krykorkova@vfn.cz  

tel.:  22496 7425, 22496 7577