1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
jurbano 07.07.2022

Profil kliniky


                                                          
Gynekologicko-porodnická klinika
1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 

Přednosta:
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 

Sekretářka:
Jana Urbanová
Miroslava Kašparová
 
tel.: +420 22496 7425, +420 22496 7577, +420 22496 7477
fax: +420 22492 2545
e-mail:
jana.urbanova@vfn.cz