1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1.LF UK a VFN
15.06.2023

Profil kliniky


Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 

Přednosta:
prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Zástupce přednosty pro výuku:
doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.
kamil.svabik@lf1.cuni.cz

Sekretariát pro výuku:
Jana Urbanová
jana.urbanova@vfn.cz

Sekretariát přednosty:
Tereza Krykorkova
tereza.krykorkova@vfn.cz
Tel.: 22496 7425, 22496 7577