1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1.LF UK a VFN
ksva 28.06.2023

Jak získat zápočet v oboru porodnictví/gynekologie - 3 možnosti

Vážení studenti, (6. ročník) ,

porodnicko-gynekologický sylabus trvá 7 týdnů - (3 týdny praktických seminářů a teoretických přednášek, 2 týdny klinické docházky, 1 studijní týden a 1 zkouškový týden).

Existují 3 způsoby, jak splnit kritéria pro předmět Ob/Gyn.


Jednu z následujících 3 možností si zvolíte v SIS jako podskupinu předmětu (v případě, že budete požadovat prohození skupiny, stačí nám to zaslat e-mailem: jana.urbanova@vfn.cz )

Státní závěrečnou zkoušku budete muset složit vždy na 1. LF.

1) Plná docházka 5+2týdny na 1. LF UK.

2) Zúčastníte se 2 týdnů klinického volitelného předmětu (jakékoliv porodnicko-gynekologické oddělení -celý svět) a přinesete orazítkovaný certifikát. Poté se budete muset zúčastnit 3 týdnů praktických seminářů a teoretických přednášek. Následně obdržíte zápočet. (není třeba předchozího schválení)

3) Absolvujete kompletní porodnicko-gynekologický program na uznávané zahraniční univerzitě. K tomu je třeba získat naše předběžné schválení. Pošlete nám svou žádost s názvem univerzity a jejím programem Ob/Gyn. Po našem posouzení obdržíte (nebo neobdržíte) náš souhlas a budete muset předložit potvrzení z hostující univerzity. Následně obdržíte zápočet a můžete se přihlásit na všechny volné termíny státních zkoušek po tomto termínu.

Případně doporučujeme vám absolvovat dobrovolný letní volitelný předmět, kde byste měli vidět (normální porod, porodnické/gynekologické ultrazvukové vyšetření, hysterektomii, císařský řez, gynekologické vyšetření a běžnou péči na oddělení). Tento dobrovolně volitelný předmět uznáváme (celosvětově, stačí pouze certifikát) a budete moci vynechat 2 týdny klinické docházky).


.
doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D. - zástupce přednosty pro výuku

 

kamil.svabik@lf1.cuni.cz 

Attandance form for 2weeks elective for download

 

ksva 20.12.2022

Cesty jak získat zápočet z předstátnicové stáže GP

 3 způsoby jak získat zápočet z předstátnicové stáže z gynekologie a porodnictví

1) Absolvování celé stáže dle standardního rozvrhu (3 týdny přednášek a seminářů + 2 týdny klinické stáže ) Následně absolvování diskuse klinického případu s vyplněným a podepsaným formulářem  Tento formulář následně odevzdáte na sekretariátu kliniky ( paní Urbanová ) a obdržíte zápočet do SIS

2) 2 týdny klinické stáže, lze nahradit absolvováním předmětu Letní prázdninové praxe či 2 týdenní stáží na jakémkoliv gyn. por. oddělení v ČR či zahraničí. Následně přinést potvrzení o absolvování stáže opět na sekretariát kliniky, ne dříve než po prvních 3 týdnech. Tento záměr je nutné nahlásit před začátkem stáže na sekretariátu kliniky paní Urbanové ( Potvrzení formulář ke stažení CZ nebo ENG

3) Absolvováním celého předmětu na jiné univerzitě. V tomto případě je nutné získat souhlas před absolováním stáže. Před stáží předložíte název univerzity a syllabus předmětu. Poté buď získáte (či nezískáte ) souhlas se stáží. Po předložení certifikátu o absolvování předmětu vám udělíme zápočet do SIS.

ksva 15.11.2022

Skripta - klinické otázky

 Skripta  Diferenciální diagnostika v GP , příprava pro klinické otázky  ke stažení

ksva 24.10.2022

Praktická zkouška - informace a protokol

Praktická zkouška se skládá s probrání a prezentaci klinického případu či klinické situace na příslušném oddělení kde právě stážujete.  Slouží jako příprava a trénink ke "klinickým otázkám" při státnici. Neklasifikuje se známkou. Za rozdělení a organizaci, vždy zodpovídá vedoucí úseku výuky, kde zrovna stážujete ( viz rozpis )  

Protokol je možné stáhnout zde či vyzvednou na sekretariátu. 

Následně čitelně vyplněný protokol odevzdávejte na sekretariátu ( paní Urbanová ). Na základě odevzdaného protokolu obdržíte v SIS zápočet!!


ksva 29.11.2023

Studijní zdroje k přípravě na statnice

Zde uvádíme studijní zdroje tzv. klasické , které jsou i k dispozici online

1) Diferenciální diagnostika: skripta ke stažení zde /file/5605/skripta-verze-61.pdf

2 ) Učebnice Porodnictví - Hájek nakl. Grada

A poslední je učebnice Gynekologie - autorů Rob L. a kolektiv, z nakladatelství Galén, která není k dispozici online.