1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
ksva 15.11.2022

Skripta - klinické otázky

 Skripta  Diferenciální diagnostika v GP , příprava pro klinické otázky  ke stažení

ksva 24.10.2022

Praktická zkouška - informace a protokol

Praktická zkouška se skládá s probrání a prezentaci klinického případu či klinické situace na příslušném oddělení kde právě stážujete.  Slouží jako příprava a trénink ke "klinickým otázkám" při státnici. Neklasifikuje se známkou. Za rozdělení a organizaci, vždy zodpovídá vedoucí úseku výuky, kde zrovna stážujete ( viz rozpis )  

Protokol je možné stáhnout zde či vyzvednou na sekretariátu. 

Následně čitelně vyplněný protokol odevzdávejte na sekretariátu ( paní Urbanová ). Na základě odevzdaného protokolu obdržíte v SIS zápočet!!