1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1.LF UK a VFN
ksva 29.04.2024

Cesty jak získat zápočet z předstátnicové stáže GP

 3 způsoby jak získat zápočet z předstátnicové stáže z gynekologie a porodnictví

Jednu z následujících 3 možností si zapíšete v SIS jako podskupinu předmětu  předstátnicové stáže z gynekologie a porodnictví !!!!

(v případě, že budete požadovat prohození skupiny, stačí nám to zaslat e-mailem: jana.urbanova@vfn.cz )

Státní závěrečnou zkoušku budete muset složit vždy na 1. LF

1) Absolvování celé stáže dle standardního rozvrhu (3 týdny přednášek a seminářů + 2 týdny klinické stáže ) Následně absolvování diskuse klinického případu s vyplněným a podepsaným formulářem  Tento formulář následně odevzdáte na sekretariátu kliniky ( paní Urbanová ) a obdržíte zápočet do SIS

2) 2 týdny klinické stáže, lze nahradit absolvováním předmětu Letní prázdninové praxe či 2 týdenní stáží na jakémkoliv gyn. por. oddělení v ČR či zahraničí. Následně přinést potvrzení o absolvování stáže opět na sekretariát kliniky, zápočet bude zapsán po prvních 3 týdnech.  ( Potvrzení formulář ke stažení CZ nebo ENG

3) Absolvováním celého předmětu na jiné univerzitě. V tomto případě je nutné získat souhlas před absolováním stáže. Před stáží předložíte název univerzity a syllabus předmětu. Poté buď získáte (či nezískáte ) souhlas se stáží. Po předložení certifikátu o absolvování předmětu vám udělíme zápočet do SIS.

 

ksva 15.11.2022

Skripta - klinické otázky

 Skripta  Diferenciální diagnostika v GP , příprava pro klinické otázky  ke stažení

ksva 24.10.2022

Praktická zkouška - informace a protokol

Praktická zkouška se skládá s probrání a prezentaci klinického případu či klinické situace na příslušném oddělení kde právě stážujete.  Slouží jako příprava a trénink ke "klinickým otázkám" při státnici. Neklasifikuje se známkou. Za rozdělení a organizaci, vždy zodpovídá vedoucí úseku výuky, kde zrovna stážujete ( viz rozpis )  

Protokol je možné stáhnout zde či vyzvednou na sekretariátu. 

Následně čitelně vyplněný protokol odevzdávejte na sekretariátu ( paní Urbanová ). Na základě odevzdaného protokolu obdržíte v SIS zápočet!!


ksva 29.11.2023

Studijní zdroje k přípravě na statnice

Zde uvádíme studijní zdroje tzv. klasické , které jsou i k dispozici online

1) Diferenciální diagnostika: skripta ke stažení zde /file/5605/skripta-verze-61.pdf

2 ) Učebnice Porodnictví - Hájek nakl. Grada

A poslední je učebnice Gynekologie - autorů Rob L. a kolektiv, z nakladatelství Galén, která není k dispozici online.