1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
jurbano 21.02.2022

Pokroky v GP - COVID - 19 varianta - Distanční výuka

 

 

 

POKROKY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

(školní rok 2021/2022)

Vážení kolegové,

 

 

přihlásili jste se na předmět POKROKY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ. Zápočet Vám bude udělen na základě vypracování seminární práce. Jako podklad pro vypracování práce je možné použít aktuálně probíhající výuku 6 ročníku, která probíhá on-line. Zápočet Vám bude udělen na základě vypracování seminární práce v rozsahu jedné strany A4, vyberete si jedno z témat, na které byly plánovány přednášky. Doporučujeme účast na 8 přednáškách v rámci aktuálně probíhající výuky – přednášky můžete shlédnou on-line nebo v záznamech uložených na youtube . Přednášky mohou posloužit i jako podklad pro vypracování práce. Vypracované seminární práce zašlete na sekretariát kliniky e-mailem: jana.urbanova@vfn.cz

 

prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Témata - zimní semestr

 • Prekancerózy a prevence zhoubných nádorů v gynekologii.
 • Patologie dělohy a jejich fertilitu šetřící řešení.
 • Anatomie a fyziologie pánevního dna.
 • Chirurgická léčba gynekologických malignit.
 • Miniinvazivní chirurgie v gynekologii.
 • Endokrinologie klimakteria.
 • Kontracepce.
 • Moderní směry v urogynekologii.
 • Etické a právní aspekty asistované reprodukce.
 • Hereditarni syndromy v gynekologii.


Témata - letní semestr

 

 • Akutní stavy v porodnictví.
 • Péče o extrémně nezralého novorozence, RDS.
 • Diagnostika fetálního distressu.
 • Nemoci v těhotenství (diabetes mellitus, hypertenze).
 • Porodnické operace, jejich indikace a možné komplikace.
 • Screening VVV v těhotenství.
 • Porodnická analgezie a anestezie.
 • Problematika předčasného porodu v moderním porodnictví.
 • Management vícečetného těhotenství.
 • Invazivní metody prenatální diagnostiky.

Struktura seminární práce:

 

Název práce

Jméno, Příjmení

Přehled současných znalostí o dané problematice

Postup diagnostiky – v bodech

Výstup pro praxi – v bodech