1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
jurbano 25.01.2018

Centrum Gynekologické Endoskopie & Minimálně Invazivní Chirurgie

Centrum Gynekologické Endoskopie & Minimálně Invazivní Chirurgie

  1. Hysteroskopický, ultrazvukem navigovaný management nitroděložních adhezí (Ashermanův syndrom): reprodukční a perinatální výsledky

Tým: Kužel, Mára, Švabíková, Žižka, Lisá, Boudová

  1. Fertilitu zachovávající léčba tumorů děložní svaloviny

- laparoskopická myomektomie

- laparoskopická okluze děložních tepen

- embolizace děložních tepen

- management atypických leiomyomů (STUMP, leiomyomy s bizarními jádry)

- chirurgická léčba fokální a difuzní adenomyózy

Tým: Mára, Boudová, Lisá, Hlinecká

  1. Radikální chirurgická léčba hluboké infiltrující endometriózy (DIE)

- korelace peroperačních nálezů s výsledky zobrazovacích vyšetření

- reprodukční a klinické výsledky (kvalita života, recidivy)

Tým: Fanta, Koliba, Mára, Macek, Dytrych

  1. Minimálně invazivní chirurgická léčba karcinomu endometria a děložního hrdla

- staging operace pro pacientky s high-riskkarcinomy endometria stadia I (včetně systematické infrarenální paraaortální laparoskopické lymfadenektomie)

- 3D-laparoskopická radikální hysterektomie

- koncept sentinelových uzlin

- laparoskopický debulking lymfatických uzlin u pokročilých stádií karcinomu děložního hrdla

Tým: Mára, Fanta, Koliba, Sláma

počet zobrazení: 1464 autor: jurbano, poslední aktualizace: jurbano, 25.01.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.