1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
jurbano 25.01.2018

Centrum urogynekologie a pánevní rekonstrukční chirurgie

Centrum urogynekologie a pánevní rekonstrukční chirurgie

Centrum je akreditovaným centrem pro urogynekologii včetně akreditace EUGA/EBCOG. V Centru se provádí superkonsiliární péče o pacientky s inkontinencí a dysfunkcí pánevního dna. Provádí se zde kompletní diagnostika včetně pokročilých ultrazvukových zobrazovacích metod. Centrum poskytuje plné spektrum operačních výkonů v urogynekologii a pánevní rekonstrukční chirurgii a patří mezi špičková evropská a světová pracoviště. Provádí se zde řada inovativních projektů zaměřujících se jak na diagnostiku, tak na nové operační techniky. Náš výzkum se se zaměřuje na implementaci zobrazovacích technik do algoritmů pro individualizaci volby operačního řešení. Dalším směrem je detekování, monitorování a poskytování odborné péče u rizikových skupin pro dysfunkce pánevního dna, jako jsou ženo po komplikovaných porodech (instrumentální porody, po poranění análního sfinkteru apod.)

Současné směry a cíle:

1. Definování algoritmů pro volbu chirurgického řešení prolapsu pánevních orgánů. Skupina žen s prolapsem není totiž homogenní. Jedním s faktorů, této nehomogenity je přítomnost či absence poranění svalu pánevního dna – levatoru. Přítomnost poranění levatoru, nejenže patří mezi hlavní etiologické faktory pro prolaps, ale je pravděpodobně i prediktivním kritériem pro riziko rekurence prolapsu po rekonstrukčním výkonu, zvláště bez použití s implantáty. Proto schopnost diagnostiky tohoto defektu nám umožňuje lépe individualizovat a stratifikovat pacientky pro různé operační techniky, a to buď s či bez implantátů.
2. Sledování vlivu různých technik operačních vaginálních porodů na poranění pánevního dna, a případně na základě výsledků, navrhnout případnou jejich modifikaci
3. Volba nových operačních technik v řešení managementu komplikací po operacích s implantáty, či jiných pooperačních komplikací v oblasti malé pánve a pánevního dna jako jsou např. píštěle

Současné projekty:

1. Multicentrická studie hodnotící vliv stavu pánevního dna a výsledky laparoskopické sakrokolpopexe

2. Multicentrická randomizovaná studie SAME porovnávající techniky laparoskopické sakrokolpopexe, a vaginální rekonstrukční operaci s či bez implantátů u žen s defektem pánevního dna.
3. Longitudinální monitorace žen po porodech komplikovaných poraněním análního sfinkteru či extrakční operační technikou.
3. Operační řešení pacientek s vážnými komplikacemi po rekonstrukčních výkonech pánevního dna, anti-inkontinentních výkonech, s neuralgiemi pudendálního nervu či řešení pooperačních píštělí po gynekologických či onkogynekologických výkonech

počet zobrazení: 1619 autor: jurbano, poslední aktualizace: jurbano, 25.01.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.