1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1.LF UK a VFN
ksva 20.09.2021

Státnicové otázky (platí od 20.9.2021)

 

Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (aktualizace 27.7.2021)

Klinická otázka znamená řešení pacientky (diagnostický a léčebný postup) s popsanými klinickými projevy

1.

a) Zásady dispenzární péče v těhotenství v ČR - doporučené postupy

b) Klinická otázka - Krvácení ve III. trimestru těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Zhoubné nádory vaječníku, rozdělení, management, léčba

d) Klinická otázka - Krvácení z rodidel u dětí a dospívajících (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

2.

a) Rizikové těhotenství – definice, některé typy rizika

b) Klinická otázka - Hypertenze po 20. týdnu těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Děložní myomatóza – typy, komplikace

d) Klinická otázka - Krvácení z rodidel v postmenopauze (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

3.

a) Kardiopulmonální resuscitace v těhotenství a za porodu

b) Klinická otázka - Zvracení v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika dle trimestru, léčebné postupy)

c) Poruchy menstruačního krvácení – rozdělení, diagnostika, léčba

d) Klinická otázka - Únik moči (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

4.

a) Interní onemocnění v těhotenství (se zaměřením především na kardiovaskulární, endokrinologická, jaterní a plicní onemocnění)

b) Klinická otázka - Krvácení za porodu (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Vyšetření neplodného partnerského páru, vyhodnocení příčin neplodnosti

d) Klinická otázka - Kardiopulmonální dekompenzace a náhlá zástava srdeční při a po gynekologické operaci ( diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

5.

a) Hlavní statistické ukazatele v porodnictví. Příčiny a prevence mateřské a perinatální mortality a morbidity.

b) Klinická otázka - Teplota v šestinedělí (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Sexuálně přenosná onemocnění (definice, příklady, diagnostika, léčba)

d) Klinická otázka - Nepravidelné děložní krvácení (diferenciální diagnostika dle životního období ženy , diagnostika, , léčebné postupy)

6.

a) Preeklampsie a eklampsie, HELLP syndrom

b) Klinická otázka - Krvácení bezprostředně po porodu (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Trombembolická nemoc v gynekologii - etiopatogeneze, rizikové faktory, příznaky, diagnostika, léčba, prevence

d) Klinická otázka - Bolestivá menstruace (diferenciální diagnostika příčin, diagnostika, , léčebné postupy)

7.

a) Anatomie pánve a měkkých cest porodních.

b) Klinická otázka - Hypertonus dělohy u těhotné (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba náhlých příhod v gynekologii

d) Klinická otázka - Nadměrné menstruační krvácení (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

8.

a) Náhlé příhody břišní v těhotenství

b) Klinická otázka - Pruritus kůže v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Vývojové vady dělohy a pochvy - příčiny, diagnostika, léčba, poruchy pohlavní diferenciace

d) Klinická otázka - Kontaktní krvácení a krvácení po styku ( diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

9.

a) Zevní a vnitřní porodnické vyšetření na konci těhotenství a za porodu, poloha, postavení, naléhání a držení plodu

b) Klinická otázka - Zarudnutí prsu v šestinedělí (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Životní období ženy z hlediska gynekologa. Vývoj reprodukčních orgánů ženy v průběhu života ženy

d) Klinická otázka - Chronické pánevní bolesti (diferenciální diagnostika, diagnostika, léčebné postupy)

10.

a) Určení stáří těhotenství, systém poskytování porodnické péče v ČR.

b) Klinická otázka - Bolesti zad v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba náhlých příhod v gynekologii

d) Klinická otázka – Pacientka s děložními myomy – algoritmus řešení a určující faktory

11.

a) Rh inkompatibilita, isoimunizace – definice, diagnostika, léčba

b) Klinická otázka - Bolesti hlavy v graviditě (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Menstruační cyklus, regulace, rozdělení, poruchy

d) Klinická otázka - OASI po porodu s únikem stolice (co je OASI, klasifikace, diferenciální diagnostika anální inkontinence, možnosti léčby)

12.

a) Fyziologické změny v organismu matky v těhotenství a jejich význam

b) Klinická otázka- Bolesti v podbřišku ve druhé polovině těhotenství, dráždivá děloha (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Léčba neplodnosti, metody asistované reprodukce, komplikace léčby neplodnosti

d) Klinická otázka - Dyspareunie (diferenciální diagnostika a typické klinické nálezy a anamnéza, věk pacientky, rizikové faktory)

13.

a) Akutní a chronická hypoxie plodu

b) Klinická otázka - Abnormální výsledek vyšetření moči při rutinním sledování v těhotenství (typické abnormální nálezy při diabetu, preeclampsii, infekci, návrh další péče)

c) Endometrióza – rozdělení, symptomy

d) Klinická otázka - Zvýšená frekvence močení a urgence (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

14.

a) Patologie časného těhotenství z pohledu vývoje plodového vejce, definice pojmů

b) Klinická otázka - Snížená pohybová aktivita plodu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Vulvovaginální infekce

d) Klinická otázka - dysurie, pomalý proud, pocit rezidua ( diferenciální diagnostika symptomů, léčebné postupy)

15.

a) Vícečetné těhotenství – typy, komplikace

b) Klinická otázka - Otoky v druhé polovině těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Apendicitis a adnexitis - diferenciální diagnostika

d) Klinická otázka - Primární amenorea (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

16.

a) Poloha plodu koncem pánevním – definice, typy, vedení porodu

b) Klinická otázka - Odtok plodové vody před 20. týdnem těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Ektopické těhotenství – lokalizace, diagnostika, terapie

d) Klinická otázka - Oligomenorea (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

17.

a) Embolické příhody v těhotenství a za porodu

b) Klinická otázka - Odtok plodové vody v termínu porodu před zahájením děložní činnosti – PROM (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Plánované rodičovství, antikoncepce, sterilizace

d) Klinická otázka - Sekundární amenorea (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

18.

a) Peripartální život ohrožující krvácení

b) Klinická otázka - Odtok plodové vody po 24. týdnu těhotenství (PPROM) (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Umělé ukončení těhotenství – indikace, provedení, zákonné normy

d) Klinická otázka - Hypotenze, oligurie, krvácení po gynekologické operaci (diferenciální diagnostika, diagnostika, , léčebné postupy)

19.

a) Placenta – morfologie, funkce, patologie, vyšetření

b) Klinická otázka - Náhle bezvědomí při porodu a po porodu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Endoskopické metody v gynekologii - definice, rozdělení, indikace

d) Klinická otázka - Pozitivní těhotenský test a bolesti v podbřišku (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

20.

a) Infekční choroby a těhotenství

b) Klinická otázka - Kolapsové stavy v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Diagnostika a léčba prekanceróz gynekologických nádorů

d) Klinická otázka - Rutinní vizita na oddělení po laparoskopické hysterektomii (co, jak, proč rutinně kontroluji, možné komplikace, jejich projevy)

21.

a) Fyziologie a patologie šestinedělí a laktace Zásady péče o ženu v šestinedělí.

b) Klinická otázka – Krvácení z rodidel ve II. trimestru gravidity (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Zhoubné nádory děložního hrdla

d) Klinická otázka - Nález volné tekutiny v dutině břišní u gynekologických pacientek a po gynekologické operaci (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

22.

a) Nepravidelné a patologické polohy plodu, diagnostika, vedení porodu

b) Klinická otázka - Křeče v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Zhoubné nádory děložního těla

d) Klinická otázka – Fluor z pochvy u pacientky ve fertilním věku (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

23.

a) Porod plodu v poloze podélné hlavičkou, fyziologický průběh

b) Klinická otázka - Zarudnutí sutury po císařském řezu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Rizikové faktory zhoubných gynekologických nádorů, hereditární syndromy

d) Klinická otázka - Oligurie a pocit plynatosti po indukci ovulace (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

24.

a) Poruchy mechanismu porodu plodu v I., II. a III. době porodní

b) Klinická otázka - Dušnost v těhotenství (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Chirurgická léčba zhoubných gynekologických nádorů

d) Klinická otázka - Hmatná rezistence v prsu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

25.

a) Šokový stav v těhotenství

b) Klinická otázka - Náhlá zničující bolest při porodu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Onemocnění prsu ( rozdělení, diagnostika, léčba)

d) Klinická otázka - Bolesti v pánvi a v bedrech po gynekologické operaci (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

26.

a) Diabetes mellitus a těhotenství

b) Klinická otázka - Hypotenze po porodu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Prekancerózy vulvy, pochvy, endometria a děložního hrdla

d) Klinická otázka - Krvácení v I. trimestru těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

27.

a) Nezralý novorozenec a novorozenec nízké porodní hmotnosti - rozdělení, anatomické a fyziologické známky nezralosti.

b) Klinická otázka - Krvácení v šestinedělí (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Inkontinence moči u žen – definice, rozdělení, diagnostika, léčba

d) Klinická otázka - Pruritus vulvy a pochvy (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

28.

a) Nejčastější příčiny vedoucí k poruše adaptace novorozence, resuscitace novorozence.

b) Klinická otázka - Bolestivý otok dolních končetin v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Komplikace laparoskopie a hysteroskopie

d) Klinická otázka - Předoperační vyšetření a příprava před vaginální hysterektomií - typy vyšetření a postupů a zdůvodnění (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

29.

a) Porodní poranění – příčiny, klasifikace, ošetření, prevence.

b) Klinická otázka - Krvácivé projevy v souvislosti s těhotenstvím (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Reprodukční chirurgie

d) Klinická otázka - Peri-menstruační a postkoitální krvácení (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

30.

a) Screening chromozomálních vad v těhotenství.

b) Klinická otázka – Nadměrný nárůst váhy v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Primární a sekundární prevence, screening gynekologických nádorů

d) Klinická otázka – Nepravidelné krvácení ve 4. deceniu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

31.

a) Ultrazvukový screening v těhotenství – rozdělení a význam

b) Klinická otázka - Výtok v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Karcinom prsu – rozdělení, diagnostika, léčba

d) Klinická otázka – Sestup rodidel 6 měsíců po porodu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy

32.

a) Indukce porodu

b) Klinická otázka - Dysurické obtíže a zvýšená frekvence močení v těhotenství (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Radioterapie, chemoterapie a hormonoterapie gynekologických zhoubných nádorů – typické příklady

d) Klinická otázka - Výběr metody antikoncepce (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

33.

a) Extrakční porodnické operace – typy, indikace, komplikace

b) Klinická otázka - Retence moči v těhotenství (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Fertilitu šetřící léčba v onkogynekologii – definice, možnosti

d) Klinická otázka - Teplota a bolesti po laparotomické gynekologické operaci (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

34.

a) Císařský řez

b) Klinická otázka - Bolest v podbřišku a kolem symfýzy před porodem (diferenciální diagnostika léčebné postupy)

c) Zhoubné nádory vulvy a pochvy

d) Klinická otázka – poševní výtok v postmenopause (diagnostika, diferenciální diagnostika, příčiny, léčebné postupy)

35.

a) Hypoxie plodu v těhotenství a za porodu

b) Klinická otázka - Nepostupující porod (diagnostika, příčiny, řešení )

c) Prebioptické vyšetřovací metody dolního genitálního traktu

d) Klinická otázka - Komplikace antibiotické léčby (alergické projevy, průjem, dysmikrobie) (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

36.

a) Patologie pánve a vztah k vedení porodu

b) Klinická otázka - Poruchy srdeční frekvence plodu v průběhu porodu (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Benigní tumory a pseudotumory vaječníku

d) Klinická otázka - Obstipace, zvracení a poruchy pasáže po gynekologické operaci (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

37.

a) Nejčastější vývojové vady u plodu. Teratogeny

b) Klinická otázka - Bradykardie, cyanóza a hypotonie novorozence (apgar score, příčiny,

řešení)

c) Sestup dělohy a stěn poševních – názvosloví, klasifikace, příčiny, typy léčby

b) Klinická otázka - Bolesti v podbřišku (diferenciální diagnostika a klíčové diagnostické parametry)

38.

a) Invazivní metody prenatální diagnostiky, indikace, možnosti léčby plodu in utero

b) Klinická otázka - Předčasná děložní činnost po 22. týdnu těhotenství (řešení pacientky – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

c) Vyšetřovací metody v urogynekologii (přehled, typické indikace)

d) Klinická otázka- Prevence komplikací po gynekologické operaci (diagnostika, diferenciální diagnostika, léčebné postupy)

 

počet zobrazení: 5809 autor: jurbano, poslední aktualizace: ksva, 20.09.2021
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.